• Thi công đầu cáp co nhiệt 3M, Raychem, Cellpack, Euromold

  Thi công đầu cáp co nhiệt 3M, Raychem, Cellpack, Euromold

  - Himelo - Cung cấp dịch vụ thi công đầu cáp co nóng trong nhà, thi công đầu cáp co nóng ngoài trời, thi công đầu cáp co nhiệt trong nhà, thi công đầu cáp co nhiệt ngoài trời cho cáp ngầm trung thế vào tủ trung thế, vào thiết bị điện trung thế, vào máy biến áp hay ra đường...

  2018-10-27 18:34:03 | 2431 lượt xem
 • Thi công đầu cáp co nguội 3M, Raychem, Cellpack, Euromold

  Thi công đầu cáp co nguội 3M, Raychem, Cellpack, Euromold

  - Himelo - Cung cấp dịch vụ thi công đầu cáp co nguội trong nhà, thi công đầu cáp co nguội ngoài trời; thi công đầu cáp co lạnh trong nhà, thi công đầu cáp co lạnh ngoài trời, cho cáp ngầm trung thế vào tủ điện trung thế - tủ RMU, vào các thiết bị điện trung thế, vào...

  2018-12-20 22:46:07 | 1882 lượt xem
 • Thi công đầu cáp Tplug 3M, Raychem, Cellpack, Euromold

  Thi công đầu cáp Tplug 3M, Raychem, Cellpack, Euromold

  Himelo - Cung cấp dịch vụ thi công đầu cáp Tplug 3M, Raychem, Cellpack, Euromold trong nhà và ngoài trời cho cáp ngầm trung thế vào tủ trung thế hay vào máy biến áp. Thi công đầu cáp Tplug 3M, thi công đầu cáp Tplug Raychem, thi công đầu cáp Tplug Cellpack, thi công đầu cáp Tplug Euromold, ... điện áp 22kV, 35kV ở tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc. 

  2018-12-20 21:39:14 | 2206 lượt xem
 • Thi công đầu cáp Elbow 3M, Raychem, Cellpack, Euromold

  Thi công đầu cáp Elbow 3M, Raychem, Cellpack, Euromold

  Himelo - Cung cấp dịch vụ thi công đầu cáp Elbow trong nhà và ngoài trời cho cáp ngầm trung thế vào tủ trung thế hay vào máy biến áp. Thi công đầu cáp Elbow 3M, thi công đầu cáp Elbow Raychem, thi công đầu cáp Elbow Cellpack, thi công đầu cáp Elbow Euromold, ... điện áp 22kV, 35kV ở...

  2018-11-03 22:00:13 | 2015 lượt xem
 • Thi công hộp nối cáp ngầm 3M, Raychem, Cellpack, Euromold

  Thi công hộp nối cáp ngầm 3M, Raychem, Cellpack, Euromold

  Himelo - Cung cấp dịch vụ thi công hộp nối cáp ngầm 3M, thi công hộp nối cáp ngầm Raychem, thi công hộp nối cáp ngầm Cellpack, thi công hộp nối cáp ngầm Euromold, ... thi công hộp nối cáp ngầm trung thế điện áp 22kV, 35kV ở tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc. Himelo thi công hộp nối cáp co nguội,...

  2018-10-27 17:24:00 | 4616 lượt xem
.
.
.
.