• Chống sét van Tplug 24kV(26kV) 93-EE-900-SURGE ARRESTER 3M

  Chống sét van Tplug 24kV(26kV) 93-EE-900-SURGE ARRESTER 3M

  Chống sét van 24kV(26kV) 10kA mã 93-EE-900-SURGE ARRESTER của hãng 3M là chống sét van loại Plug in, được lắp đặt phía sau đầu cáp Tplug cho ngăn đầu vào để bảo vệ chống sét lan truyền. Bộ chống sét được thiết kế cho mục đích bảo vệ thiết bị, bao gồm máy biến áp, máy cắt và các thiết bị...

  2021-09-17 10:58:28 | 79 lượt xem
 • Chống sét van Tplug 34kV 94-EE-900-SURGE ARRESTER 3M

  Chống sét van Tplug 34kV 94-EE-900-SURGE ARRESTER 3M

  Chống sét van 34kV 10kA mã 94-EE-900-SURGE ARRESTER của hãng 3M là chống sét van loại Plug in, được lắp đặt phía sau đầu cáp Tplug cho ngăn đầu vào để bảo vệ chống sét lan truyền. Bộ chống sét được thiết kế cho mục đích bảo vệ thiết bị, bao gồm máy biến áp, máy cắt và các thiết bị khác không bị...

  2021-09-18 15:44:31 | 141 lượt xem
 • Hướng dẫn lắp đặt đầu cáp co nguội 3M 24kV trong nhà cho cáp 1 pha

  Hướng dẫn lắp đặt đầu cáp co nguội 3M 24kV trong nhà cho cáp 1 pha

  - Đầu cáp co nguội 1 pha 24kV trong nhà hãng 3M mã QTII-4S-12 Series là đầu cáp trung thế sử dụng cho cáp ngầm trung thế 24kV loại đơn pha (loại cáp 24kV 1 sợi).   - Đầu cáp co nguội 1 pha 24kV trong nhà hãng 3M mã QTII-4S-12 Series được dùng để đấu nối vào tủ, vào...

  2021-06-23 16:27:24 | 175 lượt xem
 • Hướng dẫn lắp đặt đầu cáp co nguội 3M 24kV trong nhà cho cáp 3 pha phần 1

  Hướng dẫn lắp đặt đầu cáp co nguội 3M 24kV trong nhà cho cáp 3 pha phần 1

  - Đầu cáp co nguội 3 pha 24kV trong nhà hãng 3M mã QTII-4S-32 Series là đầu cáp trung thế sử dụng cho cáp ngầm trung thế 24kV loại 3 pha (loại cáp 24kV 3 sợi). - Đầu cáp co nguội 3 pha 24kV trong nhà hãng 3M mã QTII-4S-32 Series được dùng để đấu nối vào tủ, vào máy biến áp hoặc...

  2021-06-26 15:59:03 | 171 lượt xem
 • Hướng dẫn lắp đặt đầu cáp co nguội 3M 24kV trong nhà cho cáp 3 pha phần 2

  Hướng dẫn lắp đặt đầu cáp co nguội 3M 24kV trong nhà cho cáp 3 pha phần 2

  - Đầu cáp co nguội 3 pha 24kV trong nhà hãng 3M mã QTII-4S-32 Series là đầu cáp trung thế sử dụng cho cáp ngầm trung thế 24kV loại 3 pha (loại cáp 24kV 3 sợi).- Đầu cáp co nguội 3 pha 24kV trong nhà hãng 3M mã QTII-4S-32 Series được dùng để đấu nối vào tủ, vào máy biến áp hoặc các...

  2021-06-26 16:37:51 | 97 lượt xem
 • Hướng dẫn lắp đặt đầu cáp co nguội 3M 24kV trong nhà cho cáp 3 pha phần 3

  Hướng dẫn lắp đặt đầu cáp co nguội 3M 24kV trong nhà cho cáp 3 pha phần 3

  - Đầu cáp co nguội 3 pha 24kV trong nhà hãng 3M mã QTII-4S-32 Series là đầu cáp trung thế sử dụng cho cáp ngầm trung thế 24kV loại 3 pha (loại cáp 24kV 3 sợi).- Đầu cáp co nguội 3 pha 24kV trong nhà hãng 3M mã QTII-4S-32 Series được dùng để đấu nối vào tủ, vào máy biến áp hoặc các...

  2021-06-26 16:38:36 | 106 lượt xem
 • Hướng dẫn lắp đặt đầu cáp co nguội 3M 24kV ngoài trời cho cáp 1 pha

  Hướng dẫn lắp đặt đầu cáp co nguội 3M 24kV ngoài trời cho cáp 1 pha

  - Đầu cáp co nguội 1 pha 24kV ngoài trời hãng 3M mã QTII-6S-12 Series là đầu cáp trung thế sử dụng cho cáp ngầm trung thế 24kV loại đơn pha (loại cáp 24kV 1 sợi).   - Đầu cáp co nguội 1 pha 24kV ngoài trời hãng 3M mã QTII-6S-12 Series được dùng để đấu nối vào máy biến áp, cầu dao...

  2021-06-28 14:48:39 | 324 lượt xem
 • Hướng dẫn lắp đặt đầu cáp co nguội 3M 24kV ngoài trời cho cáp 3 pha phần 1

  Hướng dẫn lắp đặt đầu cáp co nguội 3M 24kV ngoài trời cho cáp 3 pha phần 1

  - Đầu cáp co nguội 3 pha 24kV ngoài trời hãng 3M mã QTII-6S-32 Series là đầu cáp trung thế sử dụng cho cáp ngầm trung thế 24kV loại 3 pha (loại cáp 24kV 3 sợi).- Đầu cáp co nguội 3 pha 24kV ngoài trời hãng 3M mã QTII-6S-32 Series được dùng để đấu nối vào máy biến áp, cầu dao cách...

  2021-06-28 16:12:33 | 305 lượt xem
 • Hướng dẫn lắp đặt đầu cáp co nguội 3M 24kV ngoài trời cho cáp 3 pha phần 2

  Hướng dẫn lắp đặt đầu cáp co nguội 3M 24kV ngoài trời cho cáp 3 pha phần 2

  - Đầu cáp co nguội 3 pha 24kV ngoài trời hãng 3M mã QTII-6S-32 Series là đầu cáp trung thế sử dụng cho cáp ngầm trung thế 24kV loại 3 pha (loại cáp 24kV 3 sợi).- Đầu cáp co nguội 3 pha 24kV ngoài trời hãng 3M mã QTII-6S-32 Series được dùng để đấu nối vào máy biến áp, cầu dao cách...

  2021-06-28 16:17:48 | 95 lượt xem
 • Hướng dẫn lắp đặt đầu cáp co nguội 3M 24kV ngoài trời cho cáp 3 pha phần 3

  Hướng dẫn lắp đặt đầu cáp co nguội 3M 24kV ngoài trời cho cáp 3 pha phần 3

  - Đầu cáp co nguội 3 pha 24kV ngoài trời hãng 3M mã QTII-6S-32 Series là đầu cáp trung thế sử dụng cho cáp ngầm trung thế 24kV loại 3 pha (loại cáp 24kV 3 sợi).- Đầu cáp co nguội 3 pha 24kV ngoài trời hãng 3M mã QTII-6S-32 Series được dùng để đấu nối vào máy biến áp, cầu dao cách...

  2021-06-28 16:39:08 | 107 lượt xem
 • Hướng dẫn lắp đặt đầu cáp co nguội 3M 36kV trong nhà cho cáp 1 pha

  Hướng dẫn lắp đặt đầu cáp co nguội 3M 36kV trong nhà cho cáp 1 pha

  - Đầu cáp co nguội 1 pha 36kV trong nhà hãng 3M mã QTII-6S-13 Series là đầu cáp trung thế sử dụng cho cáp ngầm trung thế 36kV loại 1 pha (loại cáp 36kV 1 sợi).- Đầu cáp co nguội 1 pha 36kV trong nhà hãng 3M mã QTII-6S-13 Series được dùng để đấu nối vào tủ, vào máy biến...

  2021-06-29 09:16:12 | 156 lượt xem
 • Hướng dẫn lắp đặt đầu cáp co nguội 3M 36kV trong nhà cho cáp 3 pha phần 1

  Hướng dẫn lắp đặt đầu cáp co nguội 3M 36kV trong nhà cho cáp 3 pha phần 1

  - Đầu cáp co nguội 3 pha 36kV trong nhà hãng 3M mã QTII-6S-33 Series là đầu cáp trung thế sử dụng cho cáp ngầm trung thế 36kV loại 3 pha (loại cáp 36kV 3 sợi).- Đầu cáp co nguội 3 pha 36kV trong nhà hãng 3M mã QTII-6S-33 Series được dùng để đấu nối vào tủ, vào máy biến áp hoặc các...

  2021-06-29 09:54:47 | 101 lượt xem
.
.
.
.