• Chống sét van Tplug 24kV(26kV) 93-EE-900-SURGE ARRESTER 3M

  Chống sét van Tplug 24kV(26kV) 93-EE-900-SURGE ARRESTER 3M

  Chống sét van 24kV(26kV) 10kA mã 93-EE-900-SURGE ARRESTER của hãng 3M là chống sét van loại Plug in, được lắp đặt phía sau đầu cáp Tplug cho ngăn đầu vào để bảo vệ chống sét lan truyền. Bộ chống sét được thiết kế cho mục đích bảo vệ thiết bị, bao gồm máy biến áp, máy cắt và các thiết bị...

  2021-09-17 10:58:28 | 2084 lượt xem
 • Chống sét van Tplug 34kV 94-EE-900-SURGE ARRESTER 3M

  Chống sét van Tplug 34kV 94-EE-900-SURGE ARRESTER 3M

  Chống sét van 34kV 10kA mã 94-EE-900-SURGE ARRESTER của hãng 3M là chống sét van loại Plug in, được lắp đặt phía sau đầu cáp Tplug cho ngăn đầu vào để bảo vệ chống sét lan truyền. Bộ chống sét được thiết kế cho mục đích bảo vệ thiết bị, bao gồm máy biến áp, máy cắt và các thiết bị khác không bị...

  2021-09-18 15:44:31 | 1536 lượt xem
 • Hướng dẫn lắp đặt đầu cáp co nguội 3M 24kV trong nhà cho cáp 1 pha

  Hướng dẫn lắp đặt đầu cáp co nguội 3M 24kV trong nhà cho cáp 1 pha

  - Đầu cáp co nguội 1 pha 24kV trong nhà hãng 3M mã QTII-4S-12 Series là đầu cáp trung thế sử dụng cho cáp ngầm trung thế 24kV loại đơn pha (loại cáp 24kV 1 sợi).   - Đầu cáp co nguội 1 pha 24kV trong nhà hãng 3M mã QTII-4S-12 Series được dùng để đấu nối vào tủ, vào...

  2021-06-23 16:27:24 | 1256 lượt xem
 • Hướng dẫn lắp đặt đầu cáp co nguội 3M 24kV trong nhà cho cáp 3 pha phần 1

  Hướng dẫn lắp đặt đầu cáp co nguội 3M 24kV trong nhà cho cáp 3 pha phần 1

  - Đầu cáp co nguội 3 pha 24kV trong nhà hãng 3M mã QTII-4S-32 Series là đầu cáp trung thế sử dụng cho cáp ngầm trung thế 24kV loại 3 pha (loại cáp 24kV 3 sợi). - Đầu cáp co nguội 3 pha 24kV trong nhà hãng 3M mã QTII-4S-32 Series được dùng để đấu nối vào tủ, vào máy biến áp hoặc...

  2021-06-26 15:59:03 | 1296 lượt xem
 • Hướng dẫn lắp đặt đầu cáp co nguội 3M 24kV trong nhà cho cáp 3 pha phần 2

  Hướng dẫn lắp đặt đầu cáp co nguội 3M 24kV trong nhà cho cáp 3 pha phần 2

  - Đầu cáp co nguội 3 pha 24kV trong nhà hãng 3M mã QTII-4S-32 Series là đầu cáp trung thế sử dụng cho cáp ngầm trung thế 24kV loại 3 pha (loại cáp 24kV 3 sợi).- Đầu cáp co nguội 3 pha 24kV trong nhà hãng 3M mã QTII-4S-32 Series được dùng để đấu nối vào tủ, vào máy biến áp hoặc các...

  2021-06-26 16:37:51 | 769 lượt xem
 • Hướng dẫn lắp đặt đầu cáp co nguội 3M 24kV trong nhà cho cáp 3 pha phần 3

  Hướng dẫn lắp đặt đầu cáp co nguội 3M 24kV trong nhà cho cáp 3 pha phần 3

  - Đầu cáp co nguội 3 pha 24kV trong nhà hãng 3M mã QTII-4S-32 Series là đầu cáp trung thế sử dụng cho cáp ngầm trung thế 24kV loại 3 pha (loại cáp 24kV 3 sợi).- Đầu cáp co nguội 3 pha 24kV trong nhà hãng 3M mã QTII-4S-32 Series được dùng để đấu nối vào tủ, vào máy biến áp hoặc các...

  2021-06-26 16:38:36 | 725 lượt xem
 • Hướng dẫn lắp đặt đầu cáp co nguội 3M 24kV ngoài trời cho cáp 1 pha

  Hướng dẫn lắp đặt đầu cáp co nguội 3M 24kV ngoài trời cho cáp 1 pha

  - Đầu cáp co nguội 1 pha 24kV ngoài trời hãng 3M mã QTII-6S-12 Series là đầu cáp trung thế sử dụng cho cáp ngầm trung thế 24kV loại đơn pha (loại cáp 24kV 1 sợi).   - Đầu cáp co nguội 1 pha 24kV ngoài trời hãng 3M mã QTII-6S-12 Series được dùng để đấu nối vào máy biến áp, cầu dao...

  2021-06-28 14:48:39 | 3747 lượt xem
 • Hướng dẫn lắp đặt đầu cáp co nguội 3M 24kV ngoài trời cho cáp 3 pha phần 1

  Hướng dẫn lắp đặt đầu cáp co nguội 3M 24kV ngoài trời cho cáp 3 pha phần 1

  - Đầu cáp co nguội 3 pha 24kV ngoài trời hãng 3M mã QTII-6S-32 Series là đầu cáp trung thế sử dụng cho cáp ngầm trung thế 24kV loại 3 pha (loại cáp 24kV 3 sợi).- Đầu cáp co nguội 3 pha 24kV ngoài trời hãng 3M mã QTII-6S-32 Series được dùng để đấu nối vào máy biến áp, cầu dao cách...

  2021-06-28 16:12:33 | 5044 lượt xem
 • Hướng dẫn lắp đặt đầu cáp co nguội 3M 24kV ngoài trời cho cáp 3 pha phần 2

  Hướng dẫn lắp đặt đầu cáp co nguội 3M 24kV ngoài trời cho cáp 3 pha phần 2

  - Đầu cáp co nguội 3 pha 24kV ngoài trời hãng 3M mã QTII-6S-32 Series là đầu cáp trung thế sử dụng cho cáp ngầm trung thế 24kV loại 3 pha (loại cáp 24kV 3 sợi).- Đầu cáp co nguội 3 pha 24kV ngoài trời hãng 3M mã QTII-6S-32 Series được dùng để đấu nối vào máy biến áp, cầu dao cách...

  2021-06-28 16:17:48 | 695 lượt xem
 • Hướng dẫn lắp đặt đầu cáp co nguội 3M 24kV ngoài trời cho cáp 3 pha phần 3

  Hướng dẫn lắp đặt đầu cáp co nguội 3M 24kV ngoài trời cho cáp 3 pha phần 3

  - Đầu cáp co nguội 3 pha 24kV ngoài trời hãng 3M mã QTII-6S-32 Series là đầu cáp trung thế sử dụng cho cáp ngầm trung thế 24kV loại 3 pha (loại cáp 24kV 3 sợi).- Đầu cáp co nguội 3 pha 24kV ngoài trời hãng 3M mã QTII-6S-32 Series được dùng để đấu nối vào máy biến áp, cầu dao cách...

  2021-06-28 16:39:08 | 634 lượt xem
 • Hướng dẫn lắp đặt đầu cáp co nguội 3M 36kV trong nhà cho cáp 1 pha

  Hướng dẫn lắp đặt đầu cáp co nguội 3M 36kV trong nhà cho cáp 1 pha

  - Đầu cáp co nguội 1 pha 36kV trong nhà hãng 3M mã QTII-6S-13 Series là đầu cáp trung thế sử dụng cho cáp ngầm trung thế 36kV loại 1 pha (loại cáp 36kV 1 sợi).- Đầu cáp co nguội 1 pha 36kV trong nhà hãng 3M mã QTII-6S-13 Series được dùng để đấu nối vào tủ, vào máy biến...

  2021-06-29 09:16:12 | 1481 lượt xem
 • Hướng dẫn lắp đặt đầu cáp co nguội 3M 36kV trong nhà cho cáp 3 pha phần 1

  Hướng dẫn lắp đặt đầu cáp co nguội 3M 36kV trong nhà cho cáp 3 pha phần 1

  - Đầu cáp co nguội 3 pha 36kV trong nhà hãng 3M mã QTII-6S-33 Series là đầu cáp trung thế sử dụng cho cáp ngầm trung thế 36kV loại 3 pha (loại cáp 36kV 3 sợi).- Đầu cáp co nguội 3 pha 36kV trong nhà hãng 3M mã QTII-6S-33 Series được dùng để đấu nối vào tủ, vào máy biến áp hoặc các...

  2021-06-29 09:54:47 | 790 lượt xem
.
.
.
.