Thi công đầu cáp, hộp nối

 • Thi công đầu cáp co nhiệt 3M, Raychem, Cellpack, Euromold

  Thi công đầu cáp co nhiệt 3M, Raychem, Cellpack, Euromold

  11-04-2020

  Himelo - Cung cấp dịch vụ thi công đầu cáp co nóng trong nhà, thi công đầu cáp co nóng ngoài trời, thi công đầu cáp co nhiệt trong nhà, thi công đầu cáp co nhiệt ngoài trời cho cáp ngầm trung thế vào tủ trung thế, vào máy biến áp hay ra đường dây trên không ngoài cột. Thi công...

 • Thi công đầu cáp co nguội 3M, Raychem, Cellpack, Euromold

  Thi công đầu cáp co nguội 3M, Raychem, Cellpack, Euromold

  11-04-2020

  Himelo - Cung cấp dịch vụ thi công đầu cáp co nguội trong nhà, thi công đầu cáp co nguội ngoài trời, thi công đầu cáp co lạnh trong nhà, thi công đầu cáp co lạnh ngoài trời cho cáp ngầm trung thế vào tủ trung thế, vào máy biến áp hay ra đường dây trên không ngoài cột. Thi...

 • Thi công đầu cáp Tplug 3M, Raychem, Cellpack, Euromold

  Thi công đầu cáp Tplug 3M, Raychem, Cellpack, Euromold

  11-04-2020

  Himelo - Cung cấp dịch vụ thi công đầu cáp Tplug 3M, Raychem, Cellpack, Euromold trong nhà và ngoài trời cho cáp ngầm trung thế vào tủ trung thế hay vào máy biến áp. Thi công đầu cáp Tplug 3M, thi công đầu cáp Tplug Raychem, thi công đầu cáp Tplug Cellpack, thi công đầu cáp Tplug Euromold, ... điện áp 22kV, 35kV ở tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc.

  ...
 • Thi công đầu cáp Elbow 3M, Raychem, Cellpack, Euromold

  Thi công đầu cáp Elbow 3M, Raychem, Cellpack, Euromold

  11-04-2020

  Himelo - Cung cấp dịch vụ thi công đầu cáp Elbow trong nhà và ngoài trời cho cáp ngầm trung thế vào tủ trung thế hay vào máy biến áp. Thi công đầu cáp Elbow 3Mthi công đầu cáp Elbow Raychemthi công đầu cáp Elbow Cellpackthi công đầu cáp Elbow Euromold, ... điện áp 22kV, 35kV ở tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc.

   

 • Thi công hộp nối cáp ngầm 3M, Raychem, Cellpack, Euromold

  Thi công hộp nối cáp ngầm 3M, Raychem, Cellpack, Euromold

  11-04-2020

  Himelo - Cung cấp dịch vụ thi công hộp nối cáp ngầm 3M, thi công hộp nối cáp ngầm Raychem, thi công hộp nối cáp ngầm Cellpack, thi công hộp nối cáp ngầm Euromold, ... thi công hộp nối cáp ngầm trung thế điện áp 22kV, 35kV ở tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc. Himelo thi công hộp...